Sivuston sisäinen ja ulkoinen linkitys

sivuston linkityksen suunnitteleminen

Hakukoneoptimoinnin yhteydessä linkitys voi tarkoittaa sivuston sisäisiä linkkejä, jotka löytyvät esimerkiksi sivuston päävalikosta tai linkityksellä voidaan viitata toisilla verkkosivustoilla oleviin linkkeihin, jolloin puhutaan ulkoisesta linkityksestä.

Mihin linkitystä tarvitaan?

Pelkistetysti sanottuna hakukoneiden robotit liikkuvat verkkosivulta toiselle linkkien avulla, joten linkityksen avulla voidaan varmistaa, että hakukoneet löytävät sivustosi ja siellä olevan sisällön. Sivuston sisäisellä linkityksellä ja ulkoisella linkityksellä on molemmilla omat roolinsa hakukoneoptimoinnissa. Ohessa tarkempaa tietoa molemmista linkitystavoista.

Sivuston sisäinen linkitys

Sivuston sisäisellä linkityksellä tarkoitetaan yhden verkkotunnuksen sisällä tapahtuu linkittämistä. Sisäisiä linkkejä voi löytyä sivun päävalikosta, sisällöstä tai joissain tapauksissa myös sivuston alatunnisteesta, eli footerista. Sisäisen linkityksen tehtävä hakukoneoptimoinnissa on varmistaa, että sivuston keskeiset alasivut tulevat korostetusti esille – sisäiset linkit ovat tavallaan reittejä tai oikopolkuja tärkeiksi katsotuille sivuille. Optimaalisessa tapauksessa tärkeimmille alasivuille (sivut joita halutaan korostaa verkkohaussa) voi siirtyä suoraan etusivulta vain yhdellä klikkauksella.

Sivuston ulkoinen linkitys

Nimensä mukaisesti ulkoisella linkityksellä tarkoitetaan ulkoisella sivustolla (toisen tahon ylläpitämällä sivustolla) olevia linkkejä, joita klikkaamalla voi siirtyä Sinun tai yrityksesi sivustolle. Pohjimmiltaan ulkoistenkin linkkien tehtävänä on auttaa hakukoneita tiedon löytämisessä (siirtymään sivulta toiselle). Hakukoneet kuitenkin kohtelevat ulkoisia linkkejä ikään kuin kannatusääninä linkityksen kohteena olevalle sivulle (linkki muuttuu automaattisesti ulkoiseksi linkiksi kun se kohdennetaan toiseen verkkotunnukseen). Syynä tähän käytäntöön on se, että sivustoja ja blogeja ylläpitävät tahot haluavat usein linkittää vain tärkeäksi ja laadukkaiksi katsomilleen sivuille – etenkin paperilla tämä ”äänestysmekanismi” näyttäisi siis kontrolloivan itse itseään.

Linkitystä koskevat laatukriteerit

Jotta hakukoneet voisivat käyttää ulkoista linkitystä signaalina sivuston sisällön laadusta, tulee niiden voida luottaa sivustolle osoittaviin linkkeihin. Tästä syystä esimerkiksi Google on julkaissut omat sääntönsä ulkoiseen linkitykseen (https://support.google.com/webmasters/answer/66356?hl=fi), joissa kielletään esimerkiksi ostetun linkityksen käyttö. Mikäli yksittäinen sivusto ei noudata annettuja kriteereitä, pidättää Google itsellään oikeuden olla esittämättä kyseiseltä sivustolta löytyvää sisältöä hakutuloksissaan. Tällä toimintamallilla hakukoneet pyrkivät suojaamaan hakutulostensa laatua.

Miten linkittää sivulta toiselle

Verkkosivulla oleva linkki koostuu oikeastaan kahdesta osata, kohdesivun URL [Uniform Resource Locator] -osoitteesta ja linkkitekstistä (englanniksi anchor text).

<a href="http://esimerkkidomain.fi/">Linkkiteksti</a>

Linkkiteksti on siis se sana, jota käyttäjä voi klikata sivustolla. Hakukoneiden kannalta linkkitekstin tulisi aina kuvata linkin kohdesivun sisältöä. Näin toteutettuna linkitys antaa oman signaalinsa kohdesivun sisällöstä tai aihealueesta. Jotta tämä signaali olisi mahdollisimman selkeä voidaan linkkisanana käyttää myös kahden tai kolmenkin sanan yhdistelmiä. Näin toimimalla linkit saadaan sopimaan hyvin sivuston sisältöön.

Huonona esimerkkinä linkkitekstistä voidaan mainita liian yleisluontoiset linkkisanat, jotka eivät kerro kohdesivun sisällöstä. Tämän tyyppisiä sanoja voivat olla esimerkiksi linkkisanat "tuotteet" tai "lue lisää". Sisältöä kuvaavampia linkkejä olisivat esimerkiksi "Mallistomme akkuporakoneet" tai "Tutustu tarjoamiimme vakuutuksiin". Tätä samaa mallia on hyvä pyrkiä soveltamaan niin sivuston sisäisessä kuin ulkoisessakin linkityksessä.


Takaisin ylös