Palvelimen sijainti ja hakukonenäkyvyys

palvelimen sijainti ja latausajat

Googlen julkaisemien dokumenttien mukaan palvelimen sijainti on signaali tavoitellusta kohdeyleisöstä. Lainaus Googlen sivuilta: server location is often physically near your users and can be a signal about your site’s intended audience. Tietoa palvelimen fyysisestä sijainnista käytetään kuitenkin yhdessä muiden signaalien kanssa, joten tilanne ei ole aivan näin mustavalkoinen.

Onko palvelimen sijainti merkittävä tekijä?

Edellä mainitun tiedon lisäksi Google on myös kertonut pitävänsä maakohtaisia verkkotunnuksia (ccTLD), kuten .fi -verkkotunnuksia, palvelimen sijaintia merkittävämpänä signaalina tavoitellusta yleisöstä. Tästä syystä maakohtaista verkkotunnusta käytettäessä onkin ehkä viisaina kiinnittää enemmän huomiota palvelimen nopeuteen kuin sen sijaintiin.

On kuitenkin hyvä huomioida, etteivät kansainväliset verkkotunnukset (kuten .com, .net jne.) ole kohdennettuja mihinkään maahan. Mikäli näkyvyyttä tavoitellaan Suomen alueelta, onkin usein tehokkainta käyttää juuri .fi -päätteistä verkkotunnusta. Kansainväliselle verkkotunnukselle on mahdollista tehdä kohdennus valittuun maahan Googlen Search Consolen avulla, mutta tämän kohdennuksen muuttaminen jälkikäteen voi osoittautua hankalaksi. Lisäksi kansainvälisen verkkotunnuksen kohdennus tiettyyn maahan saattaa joissain tilanteissa heikentää sivuston näkyvyyttä muissa kohdemaissa.

Näin pelaat varman päälle suomenkielisessä sisällössä

Jos olet optimoimassa suomenkielistä sivustoa, jonka pääasiallinen kohdeyleisö on Suomessa asuvat henkilöt - osut varmasti oikeaan kun valitset .fi -verkkotunnukset ja hankit Suomessa sijaitsevat nopean palvelimen.

Muut kielet

Valtakielien kuten englannin- tai espanjankielen kanssa signaalit tavoitellusta kohdeyleisestä ovatkin jo toisessa asemassa, kuin suomenkielisessä sisällössä. Esimerkiksi englanninkielisen sivuston kohdeyleisö voi löytöä niin Yhdysvalloista, Isosta Britanniasta kuin Australiasta. Näissä tilanteissa esimerkiksi käytettävän palvelimen sijainti on syytä suunnitella huomattavasti tarkemmin, tai keskittyä käyttämään maakohtaisia verkkotunnuksia.

Muita keinoja kertoa sivuston kielestä

HTML-lähdekoodiin voidaan lisätä erillinen kielimäärite, jolla kerrotaan kyseisen dokumentin kieli. Signaalina tämä ei ole täysin verrattavissa esimerkiksi verkkotunnuksen tai palvelimen sijainnin antamiin tietoihin, mutta kyseistä määritettä voidaan käyttää ainakin varotoimena.

<html lang="fi">

Huomioitavaa palvelimen valinnassa

On hyvä huomioida, että osa kotimaisista webhotelleita ja sivustoja tarjoavista yrityksistä vuokraa käyttämänsä palvelimet ulkomailta (monesti kustannussyistä johtuen). Eli mikäli haluat varmistua, että sivustosi sijaitsee fyysisesti Suomessa, kannattaa palvelimen fyysinen sijainti selvittää jo tilausvaiheessa.


Takaisin ylös