Hakukoneystävällinen sisältö

hakukoneystävällisen sisällön kirjoittaminen

Sivustomme hakukoneoptimointi oppaassa käytiin jo läpi muutamia perusasioita hakukoneystävällisestä sisällöstä – tässä vielä kertauksen vuoksi pääkohdat, joiden ympärille voit alkaa suunnittelemaan oman sivustosi sisältöä:

  1. sisällön tulee olla tietystä aiheesta kertovaa ja yksilöllistä (ei kopioitua tai sivulta toiselle toistuvaa).
  2. Hakukoneystävällisen tekstin tulee tuoda esille uutta tietoa ja tärkeitä seikkoja käsiteltävästi aiheesta – mikäli optimointia tehdään yrityssivustolle, voidaan korostaa myös kilpailuetuja tai tarjottavan tuotteen ominaisuuksia.
  3. Sisällön tulee olla mahdollisimman monipuolista (kuvat, videot, tilastot), helppolukuista ja hyvin jäsenneltyä.

Avainsanojen valinta, eli mistä aiheesta sisältöä tulisi kirjoittaa

Hakukoneystävällinen sisältö pyrkii käytännössä nostamaan tietyn sivustolla olevan alasivun esiin, kun hakukoneeseen kirjoitetaan tärkeäksi katsottu avainsana tai hakutermi. Tästä syystä ensimmäinen vaihe sisällön tuottamisessa on päättää ne hakutermit, joiden kohdalla näkyvyyttä halutaan parantaa.

Useimmiten avainsanojen suunnitteluun käytetään Google AdWordsistä löytyää keyword planner -työkalua, jonka avulla on mahdollista nähdä arviot yksittäisellä hakusanalla tehtävistä hausta, ja arvio sanasta käytävästä kilpailusta. Työkalua käytettäessä on hyvä muistaa, että kyseessä on Googlen hakutuloksissa esitettävien tekstimainosten luontiin tarkoitettu työkalu, joten työkalun antama data on käytännössä tarkoitettu mainostajille, ei suoraan hakukoneoptimointiin – tästä syystä työkalu voi välillä tuottaa erikoisilta vaikuttavia tuloksia.

Avainsanojen valintaan tulisi vaikuttaa kolme tekijää:

  1. Valittavan avainsanan tulisi tuottaa sivustolle näkyvyyttä ja/tai liikennettä; eli tulee pystyä todentamaan, että avainsanaa käytetään. Älä siis valitse hakutermejä omien mieltymystesi perusteella, vaan hyödynnä saatavilla olevia tilastoja.
  2. Valittu hakutermi tulisi pystyä yhdistämään suoraan tarjolla olevaan tuotteeseen tai palveluun. Esimerkiksi sanat ”korjaaminen” tai ”huolto”, eivät yksinään ole yhdistettävissä mihinkään palveluun. Sen sijaan ”auton korjaaminen” tai ”ilmastointihuolto” ilmaisevat suoraan mistä palvelusta on kyse.
  3. Avainsanan kilpailutilanteen tulisi vastata yrityksesi tai organisaatiosi resursseja. Pyri löytämään sanoja, jotka ovat hyvin kohdennettuja ja vähän kilpailtuja. Tavallisesti pienen yrityksen on turhaa lähteä kilpailemaan pörssiyritysten tai valtionlaitosten käyttämillä hakutermeillä, koska kyseisillä tahoilla on yksinkertaisesti enemmän resursseja käytössään. Sopivat sanat voivat olla kahden tai kolmen sanan yhdistelmiä (hakutermejä), jotka voivat sisältää esimerkiksi sanat ”tilaus” tai ”hinta” – esimerkiksi: ”ilmastointihuollon hinta kaupunki” (kaupunki -sanan tilalle yrityksesi toimipaikka). On tietysti totta, ettei kyseisillä hakutermeillä suoriteta samaa määrää hakuja, kuin vaikkapa sanalla ”ilmastointihuolto”, mutta sana yhdistelmiä käyttämällä saat ainakin näkyvyyttä hakutermillä, joka on selvästi kohdennettu yrityksesi toimialueeseen.

Kun olet valinnut sopivat sanat on aika siirtyä sisällön laadinnassa eteenpäin.

Kohdesivujen valinta tai uusien sivujen luonti

Termillä kohdesivu tarkoitetaan hakukoneoptimoinnissa yksittäistä alasivua (tai etusivua), joka pyritään saamaan näkyville tietyn verkkohaun yhteydessä. – toisinaan tätä sivua voidaan kutsua myös laskeutumissivuksi (englanniksi landing page).

Jotta laatimasi hakukoneystävällinen teksti saisi mahdollisimman hyvää näkyvyyttä, on tärkeää että jokaisella valitsemallasi avainsanalla on oma kohdesivunsa. Näin hakukoneet voivat lähettää tietyn haun suorittaneet käyttäjät kyseisestä asiasta kertovalle alasivulle. Ideana tässä toimintamallissa on se, että käyttäjä päätyy suoraan häntä kiinnostavalle alasivulle. Mikäli sivustolta ei tällä hetkellä löydy valitsemaasi hakusanaa vastaavaa alasivua voit aina luoda uuden alasivun.

Kun sopiva kohdesivu on löytynyt tai uusi alasivu on lisätty on aika alkaa kirjoittamaan sivulle sisältöä.

Hakukoneystävällinen tekstisisältö

Hakukoneystävällistä tekstiä kirjoitettaessa tulee ymmärtää, että hakukoneet käyvät läpi pääasiassa sivustolla olevaa tekstiä. Tästä syystä tekstiin tulee tosissaan panostaa. Kuvat, videot ja tilastot ovat monesti sivustolla puhtaasti käyttäjää varten - ilman erityisiä apuja, hakukoneet eivät saa paljoakaan irti esimerkiksi kuvien sisällöstä.

Miten tekstistä voi tehdä hakukoneystävällistä?

Sisällön hakukoneystävällisyys pohjautuu siihen, että hakukoneet osaisivat yhdistää kirjoittamasi tekstin valitsemaasi avainsanaan. Tästä syystä Sinun tulee käyttää valitsemaasi avainsanaa (perusmuodossaan tai valitsemassasi taivutusmuodossa) tekstissä jonka lisäät sivustolle. Hakukoneet eivät anna mitään suositusta siitä montako kertaa valittua sanaa tulisi toistaa tekstissä, pääpaino laitetaan yleensä tekstin luettavuudelle. Tekniseltä kannalta katsottuna, on kuitenkin selvää ettei viesti valitusta avainsanasta välity kovinkaan hyvin, jos korostettava avainsana esiintyy pitkässä tekstissä vain kerran tai kaksi – eli avainsanan käyttöä voi olla syytä kasvattaa tarpeen mukaan. Tämän lisäksi teknistä hakukoneoptimointia käsittelevässä artikkelissa käsiteltiin myös avainsanan käyttöä URL-osoitteessa ja sivun otsikoissa. Näiden elementtien hyödyntämisellä voidaan myös välittää viestiä sivulle tärkeästä sanasta tai hakutermistä.

Paljonko tekstiä tarvitaan?

Hakukoneyhtiöt eivät ole antaneet mitään yksiselitteistä suositusta tarvittavan sisällön määrästä (ei sana tai merkkirajaa). Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että toiset aiheet saattavat vaatia enemmän selittämistä ja havainnollistamista kuin toiset. Jotkin hakukoneoptimointia suorittavat yritykset antavat asiakkailleen suosituksia tarvittavasta sisällön määrästä, näiden suositusten tarkoituksena on yleensä ohjata asiakasta kirjoittamaan sivuilleen riittävästi sisältöä – joka on käytännössä juuri se asia jota hakukoneetkin haluavat.

Mikäli tekstin kirjoittaminen tuntuu vaikealta tai haastavalta, pyri olemaan julkaisematta sivuja, jotka ovat vain parin tekstikappaleen (tai parin lauseen) mittaisia. Google on maininnut laatukriteereissään heikkolaatuisiksi sivut, joilla on vain vähän yksilöllistä sisältöä (englanniksi thin content). https://support.google.com/webmasters/answer/66361. Eli mikäli haluat Googlen arvostavan luomaasi sisältöä, kannattaa asiat kirjoittaa yksityiskohtaisesti, jolloin tekstin määrä kasvaa automaattisesti.

Hakukoneystävällinen sisältö ja kuvat

Kuten edellä mainittiin kuvat ovat hakukoneille hankalasti tulkittavissa ilman lisäapuja, joten sivuston kuvavalinnat tuleekin tehdä lähinnä käyttäjää ajatellen. Sivustolla käytettävien kuvien tulisi olla havainnollisia, yksityiskohtaisia ja aina käsiteltävään aiheeseen liittyviä. Näin valituista kuvista on todellista hyötyä käyttäjille. Tavat joilla hakukoneita voidaan auttaa ymmärtämään kuvien sisältöä liittyvät lähinnä kuvan nimeämiseen (tiedostonimi), kuvan yhteydessä esitettävään kuvatekstiin, sekä HTML-koodiin liitettävään ALT [Alternative text] -tekstiin. Näiden elementtien käytöstä kerrotaan lisää kuvien optimointia käsittelevässä artikkelissa. Kuvia käytettäessä on myös tärkeää huomioida sivustolle lisättävän kuvan tiedostokoko. Kuvan tiedostokoko on suositeltavaa muokata kuvankäsittelyohjelmassa niin pieneksi kuin mahdollista, näin toimimalla voidaan varmistaa etteivät käytettävät kuvat kasvata sivuston latausaikoja tarpeettomasti.


Takaisin ylös