Hakukoneoptimointi opas näkyvyyden saantiin

opas hakukoneoptimoinnin aloittamiseen

Termi hakukoneoptimointi (englanniksi Search Engine Optimization tai SEO) tarkoittaa lyhyesti sanottuna toimia, joiden avulla hakukoneita autetaan ymmärtämään verkkosivuston sisältöä entistä paremmin. Tehtävien toimien perimmäisenä tarkoituksena on monesti varmistaa, ettei hakukonenäkyvyydestä tarvitsisi maksaa hakukoneelle – vaan näkyvyys saataisiin maksuttomista, eli orgaanisista hakutuloksista. Hakukoneoptimointia ei siis tule sekoittaa hakukonemainontaan, jossa näkyvyys hankitaan maksetun mainonnan kautta. Julkaisemamme hakukoneoptimointi opas -sivusto antaa tietoa siitä miten hakukoneet toimivat, miten näkyvyyttä voi saada ja mitä arvoa hakukoneoptimointi voi tuottaa.

1. Mitä hakukoneoptimointi on ja mihin sillä pyritään?

Hakukoneiden, kuten Googlen käyttö on kaikille niin arkipäiväistä, etteivät monet edes mieti siihen liittyviä mahdollisuuksia – kirjoitat vain hakusanan ja kone kertoo vastaukset – hakukoneoptimoinnin avulla voit kuitenkin osaltasi vaikuttaa siihen mitä tuloksia hakukoneet esittävät. Yritykselläsi tai organisaatiollasi on siis mahdollisuus saada näkyvyyttä hakutuloksissa, silloin kun käyttäjä kirjoittaa hakusanan, joka käsittelee yrityksesi toimialaa, tai asiaa joka on organisaatiosi kannalta tärkeä. Ja mikä parasta, hakukoneet eivät peri maksua hakukoneoptimoinnin tuomasta liikenteestä, joten kyseessä on varsin kustannustehokas tapa saada näkyvyyttä.

Pohjimmaisena ideana hakukoneoptimoinnissa on varmistaa, että sivustolta löytyy monipuolista, käyttäjää kiinnostavaa sisältöä, joka vastaa käyttäjän hakukoneeseen kirjoittamaa hakusanaa. Laadukkaasti toteutettu optimointi ei siis ole hakukoneiden huijaamista tai manipulointia, vaan työtä jolla varmistetaan, että hakukoneet osaavat yhdistää sivustosi tärkeäksi katsomiisi hakusanoihin ja/tai asiayhteyksiin. Jotta hakukonenäkyvyyden hankkimisessa voisi onnistua tulee kuitenkin hallita perustiedot siitä, miten hakukoneet muodostavat hakutuloksensa.

2. Miten hakukoneet muodostavat hakutuloksensa?

Kuten edellä todettiin, hakukoneet yhdistävät antamasi hakutermin (hakusanan tai hakulausekkeen) löytämiinsä verkkosivuihin. Hakukoneen antamien hakutulosten järjestys taas riippuu siitä miten hyvin hakukoneet kokevat yksittäisen verkkosivun tai sivuston vastaavan annettua hakutermiä – annettua hakua parhaiten vastaavat sivut näkyvät luonnollisesti hakutulosten kärkipäässä. Ohessa Googlen julkaisema hakukoneoptimointi opas -video joka kertoo aiheesta tarkemmin:

Googlen videossa kerrotaan, miten haku toimii

Googlen julkaisemasta videosta voidaan tehdä seuraavia havaintoja:

2.1. Valittua avainsanaa tai hakutermiä on suositeltavaa käyttää sivuston otsikoissa (title-otsikko ja pääotsikko), sivun URL-osoitteessa ja sivun leipätekstissä. Lisäksi tekstissä on hyvä käyttää myös valitun hakutermin synonyymejä.

2.2. Sivuston sijoituksiin hakutuloksissa vaikuttaa sisällön laadukkuus ja ulkoiset tekijät, kuten toisilta verkkosivuilta saatu linkitys (ns. ulkoinen linkitys).

Tarkempaa tietoa oheisista termeistä löydät teknistä hakukoneoptimointia käsittelevästä oppaasta.

3. Miten sivustolla oleva sisältö vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen?

Hakukoneyhtiöt käyttävät usein termejä "käyttäjää kiinnostava sisältö" tai "laadukas sisältö" antaessaan ohjeita sivuston sisällön laadintaan. Monille näiden termien sisältö jää täysin epäselväksi – kyse on kuitenkin vain viestinnällisistä perusasioista joissa tarjottavan sisällön (yrityksillä myös tuotteiden ja palveluiden) hyöty ja arvo tuodaan esille kiinnostavalla ja monipuolisella tavalla. Käytännössä sivustolle lisättävän sisällön tulisi tarjota lukijalle uutta tietoa tai uusia näkökulmia käyttäjää kiinnostavasta asiasta. Sivulla olevan tiedon tulisi puolestaan olla selkeästi luettavaa ja hyvin perusteltua. Perustelut voivat olla esimerkiksi viittauksia tutkimuksiin tai käyttäjäkokemuksia. Yksityiskohtia ja faktoja voi myös tuoda esille kuvien, videoiden ja tilastojen avulla, jolloin sivuston yleisilmettä saadaan kiinnostavammaksi. Onneksi sisällön toimivuutta ei tarvitse lähteä arvaamaan, vaan sitä voidaan mitata erilaisten kävijäseurantaohjelmien avulla.

Googlelta löytyy myös hakukoneoptimointi opas -sivu, jossa käsitellään sivuston sisällön laatua. Lisäksi Google on julkaissut aiheesta videon, josta voi poimia lisää ideoita:

Videolla annetaan ohjeita, miten luoda laadukasta sisältöä

Pelkän tekstin kirjoittamisen lisäksi on syytä kiinnittää huomiota sisällön jaotteluun. Mitä asioita kerrotaan milläkin sivulla, miten yksittäiset sivut on ryhmitelty sivuston sisällä ja mitä asioita sisällössä käydään läpi. Jaottelun avulla sivustolle saadaan luotua selkeä rakenne eli informaatioarkkitehtuuri, joka pitää sivuston selkeänä ja helppokäyttöisenä.

Miten sisällön tekeminen sitten vaikuttaa hakutuloksiin? Hakukoneet haluavat ymmärrettävästikin tarjota käyttäjilleen hyviä hakutuloksia. Huonolaatuinen tai suppea sisältö ei luonnollisestikaan vastaa tätä kriteeriä. Tästä syystä hakukoneet ovat kehittäneet tekniikoita sisällön laadukkuuden tarkkailemiseen. Yksi mittari sisällön laadusta on yksinkertaisesti sivulla käytetty aika. Jos hakukoneet huomaavat, että tiettyä hakutulosta klikkaavat käyttäjät palaavat takaisin hakukoneeseen jo parin sekunnin jälkeen – ei kyseinen hakutulos mittauksen mukaan vastannut käyttäjän odotuksia. Tällaisten sivujen näkyvyyteen hakukoneet haluavat luonnollisesti puuttua, jotta hakutulosten laatu ja kiinnostavuus nousisivat.

Sisältöä siis tarvitaan kahteen asiaan: ensinnä hakukoneen pitää pystyä yhdistämään käyttäjän kirjoittama hakusana sivustoosi – jos sopivaa sisältöä ei ole, ei näkyvyyttäkään voi tulla. Toiseksi hakukoneen pitää todeta julkaisemasi sisältö esittämisen arvoiseksi – jos kilpailijallasi on tarjottavana parempaa sisältöä, menee näkyvyys hänelle.

4. Mikä on hakukoneoptimoinnin todellinen arvo?

Kuten edeltä voi havaita vaatii hakukoneoptimointi ainakin jonkin verran työtä, ja tästä syystä etenkin yritysten ja organisaatioiden tulisi olla kiinnostuneita optimoinnin kautta saadusta hyödystä ja tuotosta (ROI). Hakukoneoptimoinnin arvoa voidaan laskea ainakin kahdella tavalla: saadun näkyvyyden arvolla ja kerätyn liikenteen arvolla.

Kun haluat laskea kaupallisen arvon hakukonenäkyvyydelle, voit käyttää apuna esimerkiksi Googlen AdWords-mainosohjelman työkaluja, ja laskea paljonko maksaisi etusivun näkyvyys kaikilla valitsemillasi avainsanoilla. Tämän jälkeen voit laskea paljonko maksetusta näkyvyydestä tulisi kuluja kahden, kolmen tai viiden vuoden aikavälillä. Jotta laskelmaa saadaan vielä hieman tarkemmaksi, on mukaan hyvä lisätä mainostilin ylläpidosta koituvat kulut (ulkoistettu ylläpito tai oma työaika). Hakukoneoptimoinnin ja -mainonnan kuluja vertaillessa tulee muistaa se, että maksetun mainonnan esittäminen loppuu heti kun mainosbudjetti on käytetty – hakukoneoptimoinnissa budjettia tarvitaan lähinnä tulosten saavuttamiseen (työstä ja ylläpidosta aiheutuvat kulut).

Hakukoneoptimoinnin arvoa voidaan määrittä myös liikenteen tuottavuuden kautta (liikenteen arvo). Mikäli sivustollasi on esimerkiksi palautelomake, voit laskea arvon yksittäiselle yhteydenotolle. Arvo määräytyy käytännössä sen mukaan montako yhteydenottoa tarvitaan yhteen kauppaan, ja mikä on näin saadun kaupan arvo (keskimääräinen kaupanhinta jaettuna tarvittavien yhteydenottojen määrällä). Seuraavaksi voit laskea, montako hakukoneesta tullutta vierailua tarvitaan yhteen yhteydenottoon; ja lopuksi voit laskea arvon yksittäiselle vierailulle. Kun yksittäisen vierailun arvo on selvillä, voit yksinkertaisesti kertoa tämän numeron hakukoneliikenteen määrällä.

Huomioithan, että etenkin liikenteen arvon laskeminen on pitkälti kiinni valituista avainsanoista. Mikäli ajat sivustolle liikennettä avainsanoilla, jotka eivät tuota yhteydenottoja jää liikenteen arvo väistämättäkin pieneksi. Tällöin todellinen ongelma on oikeiden avainsanojen ja hakutermien valinnassa, ei niinkään siinä etteikö näkyvyyttä tulisi.

5. Miten saat sivustollesi parempaa näkyvyyttä?

Hakukoneoptimoinnin aloittaminen ei ole erityisen vaikeaa. Useimmiten optimoinnin aloittamiseen ei tarvita muuta kuin pääsy sivuston julkaisujärjestelmään, jonka kautta sivuston sisältöä voidaan lähteä muokkaamaan. Kun käyttäjätunnukset ovat selvillä, voidaan alkaa kiinnittää huomiota sivuston sisällön yksityiskohtiin.

Vaihe 1. Valitse avainsanat ja hakutermit joilla lähdet tavoittelemaan näkyvyyttä.

Vaihe 2. Tee sisältö muokkaukset hakukoneiden laatukriteerien mukaisesti
Katso vinkit sisällön laadintaan ja muokkaukseen

Vaihe 3. Ryhdy hankkimaan sivustollesi ulkoisia linkkejä
Katso mistä ja miten voit parantaa sivuston ulkoista linkitystä

Vaihe 4. Seuraa ja paranna tuloksia
On hyvä ymmärtää, että hakukoneoptimointi on prosessi, joka vaatii pientä säännöllistä panostusta. Tästä syystä sivustosi sijoituksia ja kilpailijoiden tekemiä optimointitoimia on hyvä seurata säännöllisesti. Panostuksen tarve liittyy pitkälti siihen kuinka kova kilpailu näkyvyydestä on, ja miten paljon optimointia kilpailijat tekevät. Kertatyö tuo pitkänaikavälin tuloksia hyvin harvoin.

6. Hakukonenäkyvyyden voi myös pilata

Vaikka hakukoneoptimointi onkin pitkälti sivuston sisällön muokkausta, on myös olemassa teknisiä asioita, jotka voivat estää sivustosi hakukonenäkyvyyden. Näitä asioita käsitellään tekninen hakukoneoptimointi -osiossa tarkemmin.

Tämän lisäksi hakukoneet ovat julkaisseet erillisiä laatusääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi ulkoisten linkkien hankinta ja sisällön piilottamista. Aiempien viitteiden lisäksi Googlelta löytyy myös hakukoneoptimointi opas, jossa käsitellään yhtiön asettamia laatukriteereitä: Verkkovastaavan ohjeet. Näiden kriteerien ”rikkominen” johtaa monesti tilanteeseen jossa hakukoneet heikentävät sivuston saamaa näkyvyyttä, tai äärimmäisissä tapauksissa poistavat koko sivuston hakutuloksistaan. Toimenpiteiden tarkoituksena on yksinkertaisesti varmistaa hakutulosten laadukkuus.


Takaisin ylös