Optimointiopas

opas sivuston hakukonenäkyvyyteen

Digitaalisen markkinoinnin yhteydessä esiintyvä termi optimointi, viittaa toimenpiteisiin joilla pyritään esimerkiksi parantamaan sivuston sijoitusta hakutuloksissa, tehostamaan sivuston tuottavuutta tai kehittämään maksettua mainontaa paremmin tuottavaksi. Edellä manituista asioita hakukoneoptimointi tähtää sivuston sijoituksien kehittämiseen, konversio-optimointi sivuston tuottavuuden parantamiseen ja mainonnan optimointi tähtää kustannustehokkaampaan mainontaan.

Optimointiopas auttaa

Tältä sivustolta löydät useita oppaita ja artikkeleita, joiden avulla voit päivittää optimointia koskevat perustietosi tai kehittää osaamistasi entistä ammattimaisempaan suuntaan. Alta löydät listattuna suosituimmat oppaamme.

  1. hakukoneoptimointi opas
  2. tekninen hakukoneoptimointi
  3. sisällön laadinta
  4. sivuston linkitys
  5. sivuston latausajat
  6. Palvelimen sijainti
  7. Sivuston mobiilitoimivuus

Miksi optimointia kannattaa tehdä?

Markkinoinnissa tehtävillä optimointitoimilla pyritään monesti saavuttamaan säästöjä, kustannustehokkuutta tai yksinkertaisesti vastaamaan kilpailijoiden tekemiin toimiin. Säästöjen ja kustannustehokkuuden saavuttaminen ovat monelle jo varsin pätevät syyt optimoinnin aloittamiseen. Koska optimoinnilla voidaan vastata useisiin näkyvyydessä tai mainonnassa ilmenneisiin ongelmiin, ei optimointia tulisi ajatella kertatyönä – vaan prosessina, jonka avulla näkyvyyttä ja mainontaa parannetaan jatkuvasti.

Tuoko optimointi tulosta ja kaupallista arvoa

Kun optimoinnilta halutaan tuloksia, on välttämätöntä seurata, onko optimoinnin kohde kehittynyt haluttuun suuntaan. Hakukoneoptimoinnissa seurantaa voidaan tehdä tarkkailemalla sivuston sijoituksia suoraan hakutuloksista, tai käyttämällä Google Analyticsin kaltaisia seurantaohjelmistoja. Verkkomainonnassa taas voidaan monesti hyödyntää mainosverkon (esim. Google AdWordsin tai Facebookin) tarjoamia seurantatyökaluja. Optimointia ei siis tarvitse (eikä kannata) edetä pelkkien vinkkien tai omien tuntemusten johdattelemana, vaan voit nähdä miten tekemäsi muutokset ovat todellisuudessa vaikuttaneet.

Mikäli haluat viedä seurannan vielä askeleen pidemmälle, voit laskea kaupallisen arvon hakukonenäkyvyydellesi, ja seurata miten optimointitoimet vaikuttavat tähän arvoon. Kaupallisen arvon määrittämisessä on myös se etu, että voit tarvittaessa nähdä paljonko lisäpanostusta (budjettia) tarvitaan, jotta optimoinnin tuomaa hyötyä voidaan kasvattaa entisestään. Mikäli kaupallinen arvo ei kehity haluttuun suuntaan kannattaa luoda kriittinen silmäys valittuihin hakutermeihin tai ryhtyä selvittämään olisiko sivuston konversioasteessa parannettavaa.


Takaisin ylös